1931 yılında doğmuş, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kent olan Yozgat'ta görmüştür. Liseden mezun olunca 1949 sonbaharında yüksek öğrenim için Ankara'ya gelerek Ankara Üniversitesi DTCF'ye kaydolmuştur.

1953 yılında bu fakültenin Tarih Bölümü'nden Genel Türk Tarihi (uzmanlık), Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Farsça sertifikaları almış olarak mezun olmuştur.

1954 yılında Genel Türk Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak atanmıştır.

1958 yılında Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyasü'd-din Keyhüsrev ve Devri adlı tezle "Doktor" ünvan ve payesini kazanmıştır.

1967 yılında Pervane Muinü'd-din Süleyman adlı Doçentlik Tezi ile Doçentliğe yükselmiştir.

1974'te Genel Türk Tarihi Kürsüsü'nden ayrılıp, aynı fakültede Prof. Dr. Afet İnan tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi Tarihi Kürsüsü'ne geçmiştir.

1977'de bu kürsünün başkanlığına ve DTCF'ye bağlı Türk İnklap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü'ne atanmıştır.

1978'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliğine seçilip, üç yıl bu görevi yürütmüştür.

1983'te Profesörlüğe yükselmiştir.

1990'da, dokuz ay süreyle kurucularından olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel başkanlığını yapmıştır.

1962-1963 yılları arasında İngiltere/Londra'da (British Museum), 1973-1974'te Fransa/Paris'te (Bibliotheque National) yurtdışı çalışmaları yapmıştır.

1998'de DTCF Tarih Bölümü "T.C. Tarihi Anabilim Dalı Başkanı" iken emekliye ayrılmıştır.


Basılmış Kitapları;

Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyasü'd-din Keyhüsrev ve Devri, T.T.K. Basımevi, Ankara 2009. (Doktora Tezi) Gözden geçirilmiş ikinci baskı, 2014.

Pervane Muinü'd-din Süleyman, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1970. (Doçentlik Tezi)

Pervane Süleyman; 13. yüzyılın İşbirlikçi Emiri Muinüddün Süleyman, Kaynak Yayınları, İstanbul 1999.

Kuruluştan Lale Devri'ne Osmanlı İmparatorluğu (Çıplak Gözün gördükleri), Kaynak Yayınları, İstanbul 2002.

Anadolu Selçuklularının İnhitatında İdari Mekanizmasının Rolü, T.T.K. Basımevi, Ankara 2011.