Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

“Misak-ı Milli Konusuna el atma gibi bir işe kalkışmak (11a)”, Teori, Sayı: 322 (Kasim 2016), s.61-78; (11a) PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

“Misak-ı Milli Konusuna el atma gibi bir işe kalkışmak (10d)”, Teori, Sayı: 318 (Temmuz 2016), s.57-76; (10d) PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

“Misak-ı Milli Konusuna el atma gibi bir işe kalkışmak (10b)”, Teori, Sayı: 312 (Ocak 2016), s.61-76; (10c), Teori, Sayı 316 (Mayıs 2016), s. 56-70.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

“Misak-ı Milli Konusuna el atma gibi bir işe kalkışmak (9)”, Teori, Sayı: 306 (Temmuz 2015), s.55-66; (10a), Teori, Sayı 310 (Kasım 2015), s. 31-44.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

“Misak-ı Milli Konusuna El Atma Gibi bir İşe Kalkışmak (5)”, Teori, Sayı 295, Ağustos 2014; (6), Teori, Sayı 296, Eylül 2014; (7), Teori, Sayı 300, Ocak 2015; (8), Teori, Sayı 302, Mart 2015.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

“Misak-ı Milli Konusuna El Atma Gibi bir İşe Kalkışmak (1)”, Teori, Sayı 290, Mart 2014; (2), Teori, Sayı 291, Nisan 2014; (3), Teori, Sayı 292, Mayıs 2014; (4), Teori, Sayı 293, Haziran 2014.

PDF

Fikret Akfırat,

"Prof. Dr. Nejat Kaymaz Aydınlık'a Açıkladı; İlk kez yayımlanan özgün Misak-ı Milli Belgeleri", Aydınlık, 14 Şubat 2010, Sayı 1174, s.16-20; "Prof. Dr. Nejat Kaymaz'dan üçüncü belge; Özgün Misak-ı Milli belgesinin tam metni", Aydınlık, 21 Şubat 2010, Sayı 1175, s. 54.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

"Yakın Tarihten Altı Aylık Bir Kesit: Emperyalizm karşısında işbirlikçi ile özgürlükçünün öyküsü", Teori, Sayı 171, Nisan 2004, s.25-60.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

"İslam Gizemciliğinin Doğması ve Gelişmesi", Teori, Sayı 146, Mart 2002, s.30-46. Bu yazı için ayrıca bkz. Kuruluştan Lale Devrine Osmanlı İmparatorluğu adlı kitabım; EK 3 (Kaynak yayınları: 360, İstanbul 2002).

PDF

E.N. Bennet,

"Anadolu Politikamız ve Saklı Tutulan Rapor", çeviren: Prof. Dr. Nejat Kaymaz, Teori, Nisan 2001, s.48-54.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

"Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik Bağlamında Altı Ok"(bir önceki yazının genişletilerek geliştirilmişidir), Teori, Sayı 117, Ekim 1999, s.9-30.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

"Cumhuriyetçilik ve Ulusal Egemenlik Bağlamında Altı Ok Bileşimi", Mavi Umut (Kültür Sanat Haber Dergisi), Sayı 8, Ağustos-Eylül 1999, s.46-59, Antalya.
Aynı yazı için ayrıca bkz. Kuvayi Milliye, Sayı 17(Temmuz- Ağustos), s.53-58; Sayı 18 (Eylül-Ekim) s.65-74, Ankara 1999.

PDF

Prof. Dr. Nejat Kaymaz,

"Atatürk, İnönü, Enver ve İkinci Cumhuriyetçilik", Kuvayi Milliye, Sayı 11, (Temmuz-Ağustos), s.26-29; Sayı 12, (Eylül-Ekim), s.24-30; Sayı 13, (Kasım-Aralık), s.49-56. Ankara 1998. Kuvayi Milliye dergisinde üç sayıda parça parça basılabilen bu makale bütün olarak bir dergide çıkması için aynı zamanda Teori'ye gönderilmiştir. Sözkonusu derginin 1998 Aralık tarihli 107. sayısında bu şekilde yayınlanmıştır. Ancak makalenin siteme konması sözkonusu olunca, basım hatası bulunan bu yayına göre daha iyi durumda olan önceki dergideki metnin yeğlenmesi gerekmiştir.

PDF

Nejat Kaymaz,

"TBMM'de Misak-ı Milli'ye Bağlılık Andı İçilmesi Konusu", Tarih ve Toplum, C. IV, Sayı 19-23, (Temmuz-Kasım 1985), İletişim Yayınları, İstanbul.

PDF

Nejat Kaymaz,

"Misak-ı Milli üzerinde yapılan Tatışmalar hakkında", VIII Türk Tarih Kongresine sunulan bildiri, T. T. K. Basımevi, Ankara 1977. Bu bağımsız baskıdan sonra sözkonusu bildirilerin bütün olarak basıldığı kitapta benim bildirim III. cilt, s. 1941-1958 arasında yer almıştır. (T.T.K. Basımevi, Ankara 1983)

PDF

Nejat Kaymaz,

"Bir kitap ve Bir Eleştiri üzerine", Belleten, C. XLVI., Sayı 181, s.168-184, T.T.K. Basımevi, Ankara 1982.

PDF

Nejat Kaymaz,

Atatürk’ün Düşünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları, 2 Kasım - 6 Kasım 1981 Uluslarası Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No: 83; “Tartışmalar”da s.21-23, 111-115, 307-310.

PDF

Nejat Kaymaz,

"Türk Kurtuluş Savaşı'nın Tarihsel Konumu ve Niteliği", Belleten, C. XL, Sayı 160, T.T.K. Basımevi, Ankara 1976.

PDF

Doç. Dr. Nejat Kaymaz,

“Türkçü Tarih Görüşü”, Felsefe Kurumu Seminerleri, Türkiye’de Tarih Eğitimi, 13-14-15 Kasım 1975, Hacettepe Ünversitesi, R Salonu, Ankara, s.433-443; ayrıca “Tartışmalar”da, s.244-246, 248-250, 259, 323-325, 333-334, 365-366, 371, 408-410.

PDF

Doç. Dr. Nejat Kaymaz,

"Atatürk'ü Samsun'a getiren nedenler"; "Atatürk'e göre Türk Milliyetçiliği nasıldır?"; "Atatürk, Vatan ve Millet Kavramları", Ankara Üniversitesi Haftası, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974.

PDF

Claude Cahen,

"Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı", İngilizceden çeviren ve notlayan Nejat Kaymaz, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C. VII., Sayı 12-13, Ankara 1969, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973.

PDF

Ann K. S. Lambton,

"Atabetü'l-Ketebe'ye göre Sancar İmparatorluğu'nun Yönetimi", İngilizceden çeviren: Nejat Kaymaz, Belleten, C. XXXVII., Sayı 147, T.T.K. Basımevi, Ankara 1973. PDF

Doç. Dr. Nejat Kaymaz,

“Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesine dair”, Malazgirt Armağanı, TTKurumu Basımevi, Ankara 1972, s.259-268; ayrıca Kuruluştan Lale Devrine Osmanlı İmparatorluğu, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, EK 3, (s,263-283).

PDF

Doç. Dr. Nejat Kaymaz,

“Atatürk’ü Anadolu’ya Götüren Nedenler", Büyük Zaferin 50. Yıldönümüne Armağan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1972, s.221-244.

PDF

Doç. Dr. Nejat Kaymaz,

"Anadolu'da Moğollar Adlı Bir Yazı Dolayısıyla", Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi,C.XXVI, Sayı 3-4, 1968, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1971.

PDF

N. Akmal Ayyubi (Institute of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, INDIA),

"Hindistan Türklere Neler Borçludur?" (23.03.1965 tarihinde DTCF Hamid Salonunda verilmiş İngilizce konferansın Nejat Kaymaz tarafından yapılmış çevirisi), Tarih Araştırmaları Dergisi, C-II, Sayı 2-3, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1966.

PDF

Nejat Kaymaz,

“Anadolu Selçuklu Devletinin İnhitatında İdare Mekanizmasının Rolü I”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.II, Sayı 2-3 (1964), s.92-155; II, C.III, Sayı 4-5 (1966), s.23-61, Ankara Üniversitesi Basımevi - 1966-1967.

PDF

Nejat Kaymaz,

“BİBLİYOGRAFYA (Sounders, J.J., Aspects of the Crusades, University of Canterbury, 1962, 80 sahife”, Belleten, C. XXIX, Sayı 113 (Ocak 1965), TTKurumu Basımevi - Ankara 1965.

PDF

Nejat Kaymaz,

“KİTAPLAR (ATİYA, A.S. Crusade, Commerce and Culture, Indiana University Press, Bloomington; Oxford University Press, London 1962, 280 s., 3 harita.)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.I, Sayı 1, (1963) Ankara Üniversitesi Basımevi - 1964

PDF